Informacje o mnie i dane kontaktowe

Wpisy

 • piątek, 07 listopada 2014
  • Janusz Kupis o mnie

   to ja :)

   ...

   sowa pojdzka 

   ...dorosła sowa pójdźka...

    

   Kilka słów o mojej osobie

   Nazywam się Janusz Kupis. Mam 47 lat (rocznik 1970) i wyższe, magisterskie wykształcenie (zrealizowane w Lublinie). Były to zakończone w 1997 roku studia z zakresu ochrony środowiska z elementami humanistyki, w tym filozofii przyrody i filozofii ogólnej (praca magisterska – ekologia puszczyka w Białowieskim PN). Wcześniej ukończyłem IV L.O. im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu (1989). Przez ponad 7 lat (od 1999 roku), pracowałem w instytucie naukowym IMUZ (obecnie ITP), Falenty (Warszawa) z oddelegowaniem w Kotlinę Biebrzańską do Zakładu Doświadczalnego tego Instytutu w Biebrzy pod Grajewem. Byłem tam zatrudniony w charakterze naukowca - ornitologa. Współpracowałem wówczas z WWF w osobie dra Przemysława Nawrockiego („Biebrza Project Office”) i Towarzystwem Biebrzańskim.  I tu uczestniczyłem np. w projektach ornitologicznych w Biebrzańskim PN, w temacie – wpływ koszenia na ptaki łąki turzycowej: powierzchnie badawcze przy Grobli Honczarowskiej: „Batalionowa” i „Mozaika”. Po roku 2007  kooperowałem z firmą turystyczną Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska prowadząc program „wypraw na sowy” w Biebrzańskim Parku Narodowym. Współpracowałem (i współpracuję) także z „Zielonym Mazowszem” w Warszawie oraz pracowałem przy projektach ornitologicznych na zlecenie i nie tylko ornitologicznych, także innych np. zbierałem dane o wilkach w wyżej wymienionym rejonie Kotliny Biebrzańskiej dla Instytutu Badań Ssaków PAN w Białowieży, a także prowadziłem działalność pisarską. Moje opowiadania, głównie o ptakach, publikowały periodyki „Poznajmy Las” i „Przyroda Polska”. Od początku 2008 roku datuje się także moja intensywna obecność w Internecie (wówczas były to: dziennik (blog) serwisu przyrodniczego „endoors” http://endoors.blox.pl/html i strona z opowiadaniami - „enstories” http://enstories.blox.pl/html ). Działalność tą prowadzę po dziś dzień oczywiście. Szczególnie jednak polecam mój autorski blog filozoficzno - literacki "ecback" - http://ecback.blox.pl/html !! Dobrym przybliżeniem mojego, pisarskiego potencjału jest także strona z opowiadaniami beletrystycznymi o adresie:  http://praxis1.blox.pl/html , a także poetyckie różności "wokół Natury" i nie tylko!: patrz np. strona "enpoetry" o adresie  http://enpoetry.blox.pl/html  !! :) czy inne wiersze - blog "chceshe" -  http://chceshe.blox.pl/html  ... Od 2012 roku mieszkam ponownie w rodzinnych stronach, w mieście Zwoleń k. Radomia na S Mazowszu. Warto dodać, że ostatnio poszerzyłem swoją profesjonalną ofertę o program wypraw głównie na ptaki i tropienia po śniegu na razie zwłaszcza w okolicy miasta Zwoleń na S Mazowszu (trasa Puławy – Radom). Lokalizacja to przede wszystkim rezerwaty przyrody w Puszczy Kozienickiej i rzeka Zwolenka. Oba tereny to Obszary Natura 2000 – Dyrektywa Ptasia, a drugi – Siedliskowa. A także w okolicach Czarnolasu (współpraca z Muzeum im. Jana Kochanowskiego).  Program tych profesjonalnych wypraw jest dostępny na stronach: „wyprawy endoors” :  http://wyprawyendoors.blox.pl/html  i  „wyprawy Czarnolas” :  http://wyprawyczarnolas.blox.pl/html  . Gorąco zachęcam do udziału w tych wycieczkach  wg klucza i inspiracji dziennika „endoors” i „enstories” – zapraszam na te strony, i na łamy wymienionych serwisów raz jeszcze, byście Państwo poznali zakres moich kompetencji i możliwości jako przyrodnika oraz  przewodnika. A także potencjał przyrodniczy i wynikające z mich kompetencji możliwości bliższych i dalszych okolic miasta Zwoleń. Może warto na koniec dodać, że moją pasją są obserwacje dzikich ptaków, zwłaszcza drapieżnych (szponiastych) i sów. W tym pierwszym przypadku są to sztandarowe gatunki S Mazowsza – jastrząb i krogulec, a także dzierzby gąsiorek i srokosz, a w drugim sowy puszczyk, pójdźka, płomykówka i uszatka oraz puchacz. Ogólnie znam się świetnie na ptakach i ich odgłosach, a moją pasją jest ekologia, w tym ekologia behawioralna i etologia (nauka o zachowaniu się) zwierząt, w czym specjalizuję się od połowy lat 80-tych XX w., odkąd także datują się moje zainteresowania ornitologią. Od roku 1987 ściśle także współpracuję z IBS PAN w Białowieży i organizacjami ornitologicznymi oraz przyrodniczymi w Polsce. Od lat także prowadzę tropienia po śniegu i pasjonuję się płazami oraz gadami Polski. Jestem zatem po części naukowcem - ornitologiem, to znów filozofem i pisarzem, a także popularyzatorem wyżej wymienionej tematyki i przewodnikiem w przyrodniczej turystyce. Realizuję również różnorodne badania naukowe nie tylko ornitologiczne, ale też siedliskowe, herpetologiczne (płazy, gady) czy teriologiczne (dzikie ssaki) np. ekspertyzy, ale także profesjonalne szkolenia z tego zakresu, wg oferty mojej firmy "seeneco Janusz Kupis" - patrz: http://seeneco.blox.pl/html !! W kolejnym wpisie (oferta cd.), znajduje się wykaz moich najważniejszych publikacji, głównie naukowych. Kończąc dodam może, że jestem stanu wolnego. Mam trójkę dzieci (córka Adrianna (17 lat), i synowie: Marcin (15) i Paweł (7).  Zapraszam na łamy moich serwisów w Internecie (i proszę o ich polecanie!), i do całej mojej ściśle profesjonalnej oferty!

   Janusz Kupis

   p.s.

   Dodam może, że od pewnego czasu prowadzę także moją firmę consultingowo - instruktażową! :) Jej prezentacja oraz tej bogatej oferty pomocowej znajduje się na stronie: http://alaysan.blox.pl/html  !! :) Serdecznie zapraszam do współpracy! :)

   ...

   mapa Zwolen endoors

   ...MAPA - Główny obszar działania dla mojej strony "endoors" / Janusz Kupis...


   dolina Zwolenki 

   ...dolina rzeki Zwolenki (Natura 2000)...

   puszczyk A Tabor 

   ...zdjęcie puszczyka autorstwa Artura Tabora...

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 07 listopada 2014 19:34
  • Oferta w szczególe i ogóle, literatura i publikacje oraz dane kontaktowe

   dzierzba gasiorek 4311 

   ...dzierzba gąsiorek, samiec...

   Zapraszam do współpracy! Moje kompetencje to także profesjonalne i skomplikowane ekspertyzy naukowe, waloryzacje i inwentaryzacje, zwłaszcza ornitologiczne i przyrodnicze (ekologia i etologia dzikich ptaków, ssaków, płazów i gadów), a także siedliskowe na terenie całego kraju, ale teraz zwłaszcza na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie / patrz szczegółowa moja oferta, Firma "seeneco Janusz Kupis" /  http://seeneco.blox.pl/html !!. Specjalizuję się również w obserwacjach nocnych dzikiej natury, odgłosach zwierząt, i tropieniu po „białym” (zima, śnieg) i „czarnym” tropie (pozostałe pory roku). Jestem także znakomitym i doświadczonym przewodnikiem turystycznym w zakresie tematycznym dostępnym szczegółowo na stronach „wyprawy endoors” i „wyparwy Czarnolas” (Google). Polecam szczególnie wycieczki na nocne obserwacje sów i innych ptaków (np. słowików), ogólnie dzikich ptaków dziennych (zwłaszcza drapieżnych), ptaków wędrownych i rzadkości Mazowsza, Lubelszczyzny i Podlasia, a także tropienia, zwłaszcza zimą,  po śniegu. Moje kompetencje w dużym stopniu potwierdza zawartość merytoryczna stron „endoors” i „enstories” (Google), a także spis ważniejszych publikacji - patrz niżej! Zapraszam także na łamy tych serwisów i do współpracy na każdym polu „wokół przyrodoznawstwa”. Zapewniam, że solidnie, terminowo i profesjonalnie wykonam swoją pracę. Mam nadzieję – do zobaczenia!

   mgr Janusz Kupis

   Dane kontaktowe:

   Tel.: +48 725 446 892 (GSM)

   e-mail:

   jkupis@interia.eu

   nomadic69@gazeta.pl 

   orlik krzykliwy 455 

   ...dorosły orlik krzykliwy...

    

   staw w dolinie Zwolenki 

   ...staw w dolinie Zwolenki / Natura 2000...

    

   28.01.2016. roku w czwartek powołałem do życia moją firmę consultingowo - instruktażową o nazwie ALAYSAN - zapraszam także do tej bogatej i różnorodnej oferty!!!! :) 

   Adres strony firmy ALAYSAN w blox.pl, to:

   http://alaysan.blox.pl/html 

   Gorąco zachęcam do korzystania z naszych zróżnicowanych usług, metod i oferty pomocowo - instruktażowej dla każdego i "od A do Z" !!!! :)

   PATRZ TEŻ:

   http://btady4.blox.pl/html

   SERDECZNIE ZACHĘCAM DO KONTAKTU!! :)

   +48 725 446 892

   jkupis@interia.eu

   mgr Janusz Kupis

   p.s. // od lat 80-tych ubiegłego stulecia pasjonuję się jako sam osobiście zainteresowany profilaktyką, leczeniem (terapią) zwłaszcza nerwic, schizofrenii, kompulsji, natręctw i migreny... Tak powstała moja teoria tych  i każdych przypadłości psychologicznych oraz wynikająca z owej teorii metoda leczenia "BTady4" - gwarantuję każdemu szybką poprawę stanu zdrowia i wyleczenie... // mgr Janusz Kupis, Zwoleń

    


   Wykaz moich ważniejszych publikacji:

   1). G. Lorek, J. Kupis 1996: „Zimowanie sokoła wędrownego Falco peregrinus w centrum Wrocławia”. Ptaki Śląska 11/1996. Obserwacje faunistyczne.

   2). Kupis J. 1997: „Sezonowe zmiany struktury wiekowej i zagęszczenia populacji puszczyka w Białowieskim Parku Narodowym”. (praca magisterska, maszynopis). Lublin.

   3). Kupis J. 1999: „Wstępne wyniki badań ornitofauny lęgowej łąk zmeliorowanego torfowiska Kuwasy”. Wydawnictwo IMUZ – Materiały Seminaryjne nr 43. Falenty.

   4). H. Bartoszuk, W. Dembek, T. Jezierski, J. Kamiński, J. Kupis, A. Liro, P. Nawrocki, T. Sidor, Z. Wasilewski 2001: „Spasanie podmokłych łąk w dolinach Narwi i Biebrzy jako metoda ochrony ich walorów przyrodniczych”. Biblioteczka wiad. IMUZ. Falenty.

   5). J. Kamiński, J. Kupis, J. Kupryjanowicz, P. Nawrocki, C. Werpachowski 2001:  „Batalionowa Łąka” – Wstępna ocena wpływu przywrócenia koszenia otwartych łąk turzycowych na wybrane elementy struktury populacji gatunków roślin i zwierząt”. (w: ) „Ochrona obszarów mokradłowych” – Białowieża, 14 -  17 XI 2001. (mat. konf. PTOP).

   6) Kupis J. 2001: „Jak policzyć ptaki z dokładnością do 1/10 pary?”. Wszechnica Biebrzańska. Mońki. (mat. instruktażowe).

   7). Kupis J. 2001 : „Zrozumieć puszczyka”. Wszechnica Biebrzańska. Mońki. (popularnonaukowe).

   8). Kupis J. 2003: „Zmiany w ugrupowaniu ptaków ekosystemu łąki turzycowej po wznowieniu użytkowania rolniczego”. (w: ) Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t.3, z.1 (7), s.129-137. Falenty.

   9). J. Kupis, P. Marczakiewicz, R. Dróżdż 2004.: „Ocena wpływu koszenia na zespoły ptaków turzycowisk Biebrzańskiego Parku Narodowego”. (sprawozdanie z badań – w tym samym brzmieniu przygotowywane do druku).

   10). J. Kupis 2011. „Inwentaryzacja przyrodnicza w tym ornitologiczna lasu grądowego w rejonie ul. Modlińskiej (między ulicami Podróżniczą i Sąsiedzką), w Warszawie - analiza oddziaływania planowanych inwestycji gospodarczych” – materiał ekspertyzowy. Warszawa. 

   11). J. Kupis 2012. „Ocena wpływu planowanej inwestycji infrastrukturalnej na stan ekologiczny i zespół ptaków lęgowych obiektu „Park Wiśniewo” – materiał ekspertyzowy. Warszawa.

   12).  J. Kupis 2014. „Analiza stanowiska Dyrekcji GDDKiA w Białymstoku z 13.02.2014. na odmowę wydania decyzji środowiskowej dla realizacji inwestycji „budowa drogi S19” – materiał ekspertyzowy.

   13). Kupis, J. 2013. „Ocena merytoryczna i metodyczna „Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia związanego z budową drogi ekspresowej S19” (Białystok, 2012)”, Zwoleń, materiał ekspertyzowy.

   14). Kupis, J. 2013. „Drogi jako bariery ekologiczne – na przykładzie obwodnicy południowej Białegostoku, drogi S19. Wybór wariantu szosy – ocena krytyczna dla opcji  alternatywnych”, Zwoleń, materiał ekspertyzowy.

   15). Kupis J. 2015. „Ochrona, zagospodarowanie i udostępnienie – nadanie dopuszczalnej użyteczności publicznej obiektowi zabytkowy Park Dworski w Strykowicach Górnych gm. Zwoleń”. Autorski projekt złożony w UMiG Zwoleń.

   16). Kupis. J. 2017.  "Argumenty wynikające ze specyfiki statusu OSOP Natura 2000 i ekologiczno – behawioralne przeciw lokalizacji mostu w ciągu komunikacyjnym S2 obwodnicy południowej miasta Warszawy w biegu rzeki Wisły na terenie OSOP „Dolina   Środkowej Wisły”. Zwoleń. Materiał ekspertyzowy.  

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 07 listopada 2014 19:25

Archiwum

Zakładki

Kanał informacyjny

Opcje Bloxa